Top Padding

Werkwijze & Behandelaanbod

Bottom Margin

Top Margin

Binnen Delsink psychotherapie bied ik primair specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Simpel gezegd betekent dit dat ik mij vooral richt op complexere psychische problematiek en/of problematiek waarbij een behandeling in de basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ, max. 12 sessies) onvoldoende is. De problematiek waarin ik de meeste expertise heb opgebouwd is stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. In principe kan echter alle psychische problematiek behandeld worden binnen de praktijk. Uitzonderingen hierop zijn psychotische stoornissen, bipolaire stemmingsstoornissen, ernstige eetstoornissen en dissociatieve stoornissen. Ook cliënten die erg crisisgevoelig zijn kan ik geen passende zorg bieden.

Werkwijze: Op de homepage vind je informatie over, of en hoe je kunt aanmelden. Als je aangemeld bent bel ik je voor een telefonische kennismaking. We verkennen kort de klachten en ik geef uitleg over de benodigde verwijzing, de kosten en de vergoedingen. Vooraf of na de kennismaking dien je je huisarts om een verwijsbrief te vragen. Deze heb je nodig om in zorg te komen. Als bij de telefonische kennismaking van beide zijden de indruk is dat een behandeltraject bij Delsink psychotherapie passend kan zijn volgen twee a drie intakegesprekken. Hierin gaan we verder in op je klachten en de achtergrond hiervan. Ook zal ik je vragen vragenlijsten in te vullen. Aan het eind van het intakeproces bespreken we het voorstel voor de behandeling (af en toe kan hier ook blijken dan behandeling elders passender is). Als we het eens zijn over het behandelplan start de behandelfase. Afhankelijk van de geplande duur van de behandeling evalueren we ongeveer elke 2 tot 6 maanden. In de eindfase van de behandeling zullen we elkaar over het algemeen minder vaak zien dan aan het begin van een behandeling. Als het gewenst is of praktisch handiger dan kan een consult ook telefonisch of online (videobellen) plaatsvinden. Hieronder een overzicht van de therapievormen waar ik vooral mee werk. Deze vallen binnen de cognitieve gedragstherapie (CGT) of zijn daar aan verwant.

Top Margin

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Ik werk vaak met reguliere CGT als we besluiten ons in de eerste plaats op de klachten in het hier en nu te richten. Hierbij gaat het om je bewust zijn van je gevoelens, gedachten en gedrag om vervolgens te toetsen hoe reëel je gedachten zijn en je gedrag te veranderen, waardoor je patronen doorbreekt die vaak psychische problemen in stand houden.

Top Margin

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Hierbij gaat het vooral om het accepteren wat je niet kunt veranderen, in actie komen rond wat je wel kunt veranderen en zicht krijgen op het verschil daartussen. ACT biedt een alternatieve kijk en houding naar onze gedachten (en gevoelens). Negatieve gedachten kunnen ons soms gijzelen. In reguliere cognitieve therapie leert men om hier gezonde gedachten tegenover te stellen. Vaak helpt dat echter beperkt. In ACT leer je o.a. om (oude negatieve) gedachten meer te zien voor wat ze zijn, namelijk een plaat die blijft hangen in de gedachtenmachine die we 'ons brein' noemen. Het is vaak een 'oud verhaal' dat het niet verdient de lading te krijgen dat je gevoel er aan geeft. Tegelijkertijd is het vaak goed te snappen dat het die lading heeft gekregen. Uiteindelijk gaat het er om in actie te komen ('to ACT') en niet die negatieve gedachten je handelen te laten bepalen, maar te kiezen wat je doet op basis van je waarden in het leven.

Top Margin

Schematherapie

Als psychische klachten of problemen in de omgang met anderen gedurende je gehele volwassen leven spelen en sterk verbonden zijn aan je persoonlijkheid kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij zijn mensen ook vatbaarder voor psychische klachten zoals angst en depressie. Om het achterliggende patroon in de persoonlijkheid goed aan te pakken is schematherapie een geschikte behandelvorm. Met ervaringsgerichte oefeningen ga ik dan aan de slag met je om meer vrede te vinden met pijn uit het verleden en meer zicht te krijgen op je ongezonde patronen in het heden (zoals bijvoorbeeld vermijding, niet assertief zijn, etc). Het uiteindelijke doel hierbij is uiteraard om die patronen te doorbreken en beter in staat te zijn goed voor jezelf te zorgen en je leven waardevol in te kunnen vullen.

Top Margin

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Deze therapie helpt de lading van pijnlijke herinneringen te verminderen, waardoor het vaak kan helpen een start te maken met het doorbreken van psychische patronen zoals vermijding. Bij EMDR ga je op een heel gestructureerde manier terug naar de pijnlijke herinnering terwijl je ondertussen wordt afgeleid. Door de combinatie van het oproepen van de herinnering en afleiding kan de spanning bij de herinnering zakken.

Bottom Padding