Preloader

Top Padding

Vergoeding & Betaling

Meer informatie over de vergoedingen en betalingen

Bottom Margin

GGGZ

Binnen mijn praktijk Delsink psychotherapie bied ik primair gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ). De GGGZ wordt gefinancierd middels diagnose behandel combinaties (DBC’s). Dat betekent dat aan het begin van een behandeltraject een diagnose (DSM-5-classificatie) wordt gesteld. Die diagnose bepaalt in combinatie met de behandelduur het tarief. DBC’s worden aan het eind van een behandeling of uiterlijk na een jaar gefactureerd. Het moment waarop een DBC start is bepalend voor de verzekering waarop de DBC rust. Als je bijvoorbeeld in februari 2020 start met een behandeling, dan vergoedt je verzekering van 2020 (soms alleen gedeeltelijk) je behandeling, ook als de behandeling tot januari 2021 doorloopt en je in 2021 een andere verzekering zou hebben. Dit gaat dus ook van je eigen risico van 2020 af.

Delsink psychotherapie

Bottom Padding

Vergoeding & betaling

Delsink psychotherapie heeft voor 2020 contracten met een deel van de verzekeraars, te weten:

Verzekeringskoepel VRZ

ONVZ; VvAA; PNOzorg; Salland Zorgverzekeringen; ZorgDirect; HollandZorg; Zorg en Zekerheid

Verzekeringskoepel DSW

DSW; Stad Holland; inTwente; Ditzo; De Amersfoortse; BeterDichtbij (De Amersfoortse)

Verzekeringskoepel Caresq

National Academic; Promovendum; Besured; EUCare

Verzekeringskoepel Zilveren Kruis

Zilveren Kruis; De Friesland; Interpolis; FBTO

Bij cliënten die in 2020 een zorgverzekering hebben bij één van deze verzekeraars wordt de behandeling geheel vergoed. Ik stuur de factuur direct naar de verzekeraar. Wel zal de verzekeraar het eigen risico in rekening brengen bij de cliënt.

Overige Verzekeraars

Met de overige verzekeraars heeft Delsink psychotherapie voor 2020 geen contracten. Verzekerd zijn bij een andere verzekeraar hoeft echter behandeling bij de praktijk niet in de weg te staan. Er wordt in dat geval contractvrij gewerkt. Echter zal dan slechts een deel van de factuur door de verzekeraar worden vergoed, veelal variërend 50% bij sommige budget natura polissen tot maximaal ruim 80% bij wat duurdere natura polissen. Cliënten met een zogenaamde restitutiepolis krijgen de behandeling meestal wel geheel vergoed, ook als men een polis heeft bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb. Bij contractvrije zorg stuur ik de factuur naar de cliënt, die deze zelf indient bij de verzekeraar. Ook bij contractvrije zorg zal de verzekeraar het eigen risico in rekening brengen. Zie voor een uitgebreide toelichting www.contractvrijepsycholoog.nl. De betalingstermijn die Delsink psychotherapie stelt is vier weken. Meestal is dit ruim voldoende tijd om de factuur in te kunnen dienen bij de verzekeraar en de vergoeding te kunnen ontvangen als cliënt. Men hoeft dan dus het bedrag dat vergoed wordt niet zelf voor te schieten.

Onverzekerde zorg

Een deel van de psychische problematiek (waaronder identiteitsproblemen, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen) wordt niet vergoed door de verzekeraars. Als een cliënt behandeling zoekt voor deze problematiek dan kan deze worden geboden, echter moet deze dan door de cliënt zelf worden betaald. Hiervoor is een wettelijk standaardtarief, het zogeheten OZP-tarief (2020) van €110,27 per sessie (45 minuten + 15 minuten administratietijd).

Afspraken annuleren en ‘no show’-tarief

Therapie- en intakesessies dienen uiterlijk 20 uur vooraf geannuleerd te worden. Wanneer sessies niet tijdig zijn geannuleerd wordt een halve sessie o.b.v. bovengenoemd OZP-tarief in rekening gebracht (d.w.z. €55,13). Deze factuur wordt niet door de verzekeraar vergoed en dient door de cliënt zelf betaald te worden.

Delsink psychotherapie

Bottom Padding