Top Padding

Vergoeding & Betaling

Meer informatie over de vergoedingen en betalingen

Bottom Margin

SGGZ

Binnen mijn praktijk Delsink psychotherapie bied ik primair specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). De SGGZ wordt per 2022 gefinancierd aan de hand van het Zorg Prestatie Model (ZPM). Meer informatie hierover vind je op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/. Vergoedingen voor zowel de specialistische GGZ als de basis GGZ vallen altijd onder de basiszorgverzekering en niet onder de aanvullende zorgverzekering.

Delsink psychotherapie

Bottom Padding

Vergoeding & betaling

Delsink psychotherapie heeft voor 2022 contracten met een deel van de verzekeraars, te weten:

Verzekeringskoepel Zilveren Kruis

Zilveren Kruis, ZieZo, De Friesland, Interpolis, FBTO

Verzekeringskoepel Menzis

Menzis, Anderzorg, Hema

Verzekeringskoepel ONVZ

ONVZ, VvAA, PNOzorg

Verzekeringskoepel DSW

DSW, Stad Holland, inTwente

Verzekeringskoepel Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid, AZVZ

Verzekeringskoepel A.S.R.

A.S.R. en Ditzo

Bij cliënten die in 2022 een zorgverzekering hebben bij één van deze verzekeraars wordt de behandeling geheel vergoed. Ik stuur de factuur direct naar de verzekeraar. Wel zal de verzekeraar het eigen risico in rekening brengen bij de cliënt.

Overige Verzekeraars

Met de overige verzekeraars heeft Delsink psychotherapie voor 2022 geen contracten. Er zijn twee typen zorgverzekeringspolis, de naturapolis en de restitutiepolis. Mocht u een restitutiepolis hebben bij een van de niet gecontracteerde verzekeraars, dan wordt de behandeling ook volledig vergoed. Dit type polis geeft namelijk tevens recht op volledige vergoeding als een zorgverlener geen contract heeft met de verzekeraar. Het eigen risico wordt uiteraard wel in rekening gebracht. Een restitutiepolis is vaak iets duurder dan een naturapolis. Op www.contractvrijepsycholoog.nl vindt u informatie over restitutiepolissen en vergoedingen in de geestelijke gezondheidszorg. De tarieven die worden gehanteerd binnen Delsink psychotherapie komen overeen met de NZA-tarieven, welke hier te vinden zijn: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

De overige polissen van niet gecontracteerde verzekeraars betreffen naturapolissen. Hierbij wordt een deel van de behandeling vergoed, maar is er naast het eigen risico ook een financiële eigen bijdrage voor de cliënt. Dit varieert per polis van 20-50% van de totale behandelfactuur.

Onverzekerde zorg

Een deel van de psychische problematiek (waaronder identiteitsproblemen, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen) wordt niet vergoed door de verzekeraars. Als een cliënt behandeling zoekt voor deze problematiek dan kan deze worden geboden, echter moet deze dan door de cliënt zelf worden betaald. Hiervoor is een wettelijk standaardtarief, het zogeheten OZP-tarief (2022) van €117,33 per sessie (45 minuten + 15 minuten administratietijd).

Afspraken annuleren en ‘no show’-tarief

Therapie- en intakesessies dienen uiterlijk 20 uur vooraf geannuleerd te worden. Wanneer sessies niet tijdig zijn geannuleerd wordt een halve sessie o.b.v. bovengenoemd OZP-tarief in rekening gebracht (d.w.z. €58,66). Deze factuur wordt niet door de verzekeraar vergoed en dient door de cliënt zelf betaald te worden.

Delsink psychotherapie

Bottom Padding